DOMOVE MŮJ, MÁM TĚ RÁD

Článek Františka Drahoňovského ve vlastivědném sborníku RODNÝM KRAJEM č 57/2018 Vánoce jsou nejen svátky míru a pokoje, ale také symbolem DOMOVA. Pro toho, kdo chápe smysl života a má cit pro krásu, má slovo domov zvláštní půvab, neopakovatelné kouzlo. Připomíná nám dětství, věk, kdy je mysl nejvíce vnímaná a kdy se rozproudí první pramínky lásky k místů a lidem kolem […]