První zmínka o Jivanech je z roku 1497, kdy Jan ze Šelnberka, nejvyšší kancléř království českého koupil Trosky, Jivany a jiné vesnice. R. 1514 odhadnuto dědictví Jana Sojarského z Boskovic na Skalách, uvádí se tam také ves Jivany, v ní 3 dvory kmetčí s platem, totiž 3 selské statky, ze kterých dostával plat majitel panství. Na jednom seděl Jan Bílý z Libuně, platil z pustiny 75 grošů, na druhém Šrámek platil 38 grošů a 1 slepici, na třetím Mikeš Vosoba 1 kopu, 8 grošů a 1 slepici.

R. 1524 byl Jan ze Šelnberka dlužen Janovi z Bibrštejna 17.000 kop a za to mu postoupil Kost, Trosky a některé vesnice, v Jivanech toliko panství nad lidem. Plat se má odváděti knězi do Libuně. R. 1559 Jindřich Smiřický koupil Trosky, Jivany a jiné vesnice za 13.000 kop míšenských a připojil je k panství Skalskému. Roku 1654 byly v JIvanech jen 4 selské živnosti, jiných chalup zde nebylo. Tyto 4 statky (č. 1,4,5,10) měly dohromady jen 150 strychů polí, na nich silo se 36 strychů ozimu, 20 strychů jaře, koní bylo 8, krav 11 a jalovic 17, (roku 1910 napočítáno již 13 koní, 123 hovězího dobytka, 22 koz, 27 vepřů, 19 včelstev, 370 slepic, 28 hus a 3 kachny). R. 1719 napočítáno již 274 strychů polí, z nich se osívalo 226 strychů. R. 1749 odvádělo se z Jivan vrchnosti úroku o sv. Jiří a Havlu celkem 34 zl. 52 kr.. R. 1770 bylo tu již 10 usedlostí, orných polí a zahrad 228 strychů, 29 strychů úhoru a pastvin, luk pro 30 vozů sena a 5 leče lesa.

Od časů císaře Josefa II. jako jinde i v Jivanech začaly se stavěti nové domky a chalupy. Tak od roku 1784 – 1840 přibyla čísla 11.- 21., od roku 1842 – 1900 č. 22.- 34. Na obci postaveno č. 11.- 15. 18. 20. 21. Od čísla 1. odděleno bylo č. 23.- 27. 29. 30. a 32., od čísla 3 čísla 19. 28. a 34., od č. 5 pochází číslo 16. 22. 31. a 33. Přes 100 let byla tatáž rodina v jednom stavení : Kozák č. 5. od roku 1665, Janus č. 9. od roku 1724, Horák č.2. od roku 1774, Kozák č.7. od roku 1780, Bartoš č.12. od roku 1784 a Pokorný č.13. od roku 1785.

Roku 1903 postavena dráha z Jičína do Turnova a v Jivanech zřízena zastávka. Roku 1908 byla postavena okresní silnice z Libuně k Veselí. Sbor dobrovolných hasičů založen roku 1899. Čtyřkolová stříkačka koupena obcí již roku 1895. Sbor čítal 18 členů. První župní hasičský sjezd v Jivanech pořádán byl dne 14. července 1912. Cvičení odbývalo se na louce pana Dlouhého a konzert v zahradě pana Kozáka č.5.