Kdo z vás se zamýšlel nad tím, jak se u nás žilo v době vzniku naší obce ? O Jivanech máme první zmínku z roku 1497, kdy koupil Trosky a s nimi mimo jiné i obec Jivany Jan ze Šelmberka. Nevíme, jak naše obec v té době vypadala, ani kolik zde žilo obyvatel a stálo stavení. Můžeme se jen domnívat, že nejstarší usedlosti do č.p. 10 tady již mohly stát. Pravdu se už asi nikdy nedozvíme, ale můžeme si připomenout dobu samotnou, panovníky, bitvy a různé významné události. V několika dílech Toulek minulostí projdeme dvě století, 15.,kdy obec Jivany pravděpodobně vznikala a 16. století. První díl se bude věnovat zmíněnému Janovi ze Šelmberka.

Narodil se pravděpodobně v roce 1435 Jaroslavovi ze Šelmberka a Veronice z Bozkovic. Jan byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Johanka ze Stráže, se kterou vyženil velký majetek pánů ze Stráže. Měl s ní syny Jiřího, Jaroslava, Jindřicha a dcery Veroniku, Kateřinu a Majdalénu. Druhou Manželkou se stala Johanka z Krajku, vdova po Janovi z Cimburka. Jan ze Šelmberka byl přední člen královské rady a nejčastější přísedící komorního soudu. V letech 1479-1503 byl nejvyšším kancléřem a od roku 1503 až do své smrti zastával úřad nejvyššího komorníka. Patřil mezi důvěrníky krále , který ho často za sebe vysílal jako zástupce na zemské sněmy, za to byl Jan hojně odměňován. Byl nejvýznamnějším politickým partnerem Viléma z Pernštejna, s kterým zastával umírněné názory. V době konfliktu mezi Vladislavem Jagelonským a Matyášem Korvínem stál vždy věrně na straně Vladislava. V době, kdy byl Jan nejvyšším zemským kancléřem , patřil mezi jeho podřízené slavný humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Ten si Jana velice vážil, v korespondenci ho velmi chválil a dokonce mu napsal i posmrtný epitaf. Jan vlastnil dům na Starém Městě pražském a poté na Malé Straně. Patřili mu statky Spěšov, Kostelec nad Labem, Popovice, Buzov, Fürstenstein ve Slezku, Červené Řečice, Přerov, Kostomlaty, Kost, Trosky, Studénka, Šelmberk a další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *